Avrupa
Anadolu

Antikor Testi

Antikor Testi Nedir?

Antikor Testi, hastaların daha önceden coronavirüs geçirip geçirmediğini öğrenmek için kullanılan testlerdir. Virüsler vücudun doğal mekanizmalarının harekete geçmesine neden olur. Bu nedenle de insan kanında eğer hastalık geçirmiş ise bu virüslere karşı üretilmiş antikorlar oluşur. Antikor oluşumu ile hastaların ihtiyaç duyduğu savunma mekanizmaları ve sonuçları görülür.

Antikor Testleri Neden Yapılır?

Bir hastanın covid 19 geçirip geçirmediğini anlamanın en basit yolu bu testleri yaptırmak olarak görülür. Gerekli tedavileri almak ve antikor testi için kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz. Hastalarda hastalık evresinde görülmeyen bu durum daha sonra net bir şekilde ortaya çıkar.

Yine aşıların kullanımı ile de kan içerisinde antikorların oluşumu belli olur. Sonuç olarak antikorların kanda bulunup bulunmadığına bakarak hastaların bu virüsten etkilenip etkilenmediğinin yanı sıra hastaların aşı etkisi ile kanında virüslere karşı antikor oluşup oluşmadığı da anlaşılır.

Antikor Testi Ne Zaman Yapılır?

Covid 19 hastalığına yakalanmış bir hasta bu testi olarak hastalık sonrasında kanında ne kadar savunma hücresi oluştuğunu öğrenebilir. Bu testin yapılabilmesi için hastanın tamamen iyileşmiş olması gerekir. Bu test sayesinde hastaların vücut savunma mekanizmalarının ne oranda çalışmış olduğu ifade edilir.

Aynı zamanda bu test sayesinde hastaların iyileşme süreçlerinin takibi de yapılabilir. Genel olarak testler kolda bulunan bir damar üzerinden ya da parmak ucundan alınan kan örnekleri üzerinden yapılır. Böylelikle kişiden alınan kan örneğin laboratuvar ortamında test edilerek kişide ne oranda antikor oluştuğu ortaya konulmuş olur. Siz de bu testler ile hastalığı geçirip geçirmediğiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Antikor Testi Nasıl Çalışır?

Hastalardan sağlık görevlilerince alınan kan örnekleri çeşitli test cihazlarına konularak test sonuçları beklenir. Bu yöntemin sonunda kişinin kanında ne kadar bir antikor oluştuğu ortaya konulur. Bunun yanında antikor testi yapılırken testin yapıldığı zaman da önemli olur. Hastalığın üzerinden çok zaman geçmiş hastalarda antikorların ortadan kalktığı görülür. Yine bu test sayesinde hastaların erken hastalık sonrasında tedavileri ile karar verilebilir. Sonuç olarak bu testler laboratuvar ortamında yapılan testler olup yüksek güvenirlik sağlar.

Test Kiti Güvenli midir?

Kullanılan test kitleri genel itibari ile uluslararası standartlara uygun olarak imal edildiğinden dolayı güvenilir olarak addedilir. Test kitlerinde güvenirlik her zaman bir soru işareti olarak görülmüştür. Fakat test kitlerinden başka elimizde covid 19 vakalarını tespit edecek bir yöntem bulunmamaktadır. Bu nedenle tek seçenek olan test kitlerine güvenmekten başka çaremiz yoktur. Genel itibari ile bu testlerin güvenli olduğu söylenebilir. Ülkemizde kullanılan testler Sağlık Bakanlığı onaylı testler olup genel itibarı ile iyi göstergeleri olan testler arasında yer alır.

IgM- IgG Antikor Testleri Nedir?

Hastalığa yakalanan kişilerin ilk belirtilerinin görünmesinin akabinde hemen antikor oluşumu devreye girmez. Bu nedenle hastalığın hemen sonrasında ve hastalığın daha sonraki evresinde kullanılan farklı test türleri bulunur. Erken aşamada kullanılan bir test olan İgM antikor testi hastalarda hastalığa karşı bir reaksiyon olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bu test antikor oluşumu olup olmadığından ziyade kişinin hastalığa yakalanıp yakalanmadığını anlamak için daha anlamlıdır.

Bunun yanında hastalığın üzerinden en az iki hafta geçmiş ise bu durumda hastalarda başka test kullanılmalıdır. Bu testin adı da İgG testi olup hastalarda bu testin pozitif çıkmasının bir sonucu olarak hastanın vücudunda virüse karşı savunma hücrelerinin oluştuğu anlamına gelir. Bunun yanında bu testin kullanımı sıklıkla sonraki aşamada hastalarda antikor oluşumunu ifade etmektedir.

Koronavirüs Plazma Tedavisi Nedir?

Koronavirüs tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden birisi de plazma tedavisidir. Normal şartlar altında insan vücudu haricen gelen virüslere karşı bir tepki oluşturur. Bu tepkinin bir sonucu olarak da hastalarda antikor üretimi ortaya çıkar. Antikor üretimi her bireyde istenilen seviyede olmaz. Bu nedenle de hastanın bu soruna karşı savunmasız kalması olayı ortaya çıkar.

Bu nedenle de hastalara kan plazma transferi yapılır. Bazı hastalarda kanında yüksek oranda antikor oluşumu bulunduğundan dolayı yeterli oranda antikoru bulunmayan hastalara bu hastalarda plazma transferi esas alınır.

Antikor Testi Sonuçları Ne Zaman Çıkar?

Bu testlerin sonuçlarının çıkması ile yoğunluk arasında bir ilişki vardır. Hastanede ve sağlık merkezlerinde antikor testlerinin sonuçları hemen çıkmaz. Normal şartlar altında hastalardan alınan örnekler laboratuvar koşullarında teste tabii tutulur ve 3 ya da 4 saat içerisinde test sonuçları çıkar. Söz konusu test sonuçları ile kişinin hasta olup olmadığı tespit edilir. Eğer test sonucu pozitif ise kişide virüs vardır. Negatif sonuçlar iyiye işarettir.

Bu Test Antijen Testleri İle Karıştırılmamalı!

Kullanılan antikor testi ile antijen testi birbirine karıştırılmamalıdır. Her iki testte hastalık ile ilgili olmakla birlikte antijen testleri anlık olarak yapılan testler olup o an hasta olup olmadığınızı anlamaya imkân tanır. Bunun yanında bu test antikorlar hakkında fikir edinmemize imkân tanımaz. Günümüzde kullanılan bu testler anlık sonuç verdiğinden dolayı hastalık durumunu o an için ifade etmeye yarar.

Antikor Testi Sonuçları Ne Anlama Geliyor? Nasıl Yorumlanır?

Bu antikor testi hastanın o an itibari ile hasta olup olmadığını anlamaya yaramaz. Daha çok kişinin hastalığı daha önce geçirip geçirmediğini anlamak için kullanılır. Aynı zamanda bu yöntem sayesinde kişinin aşı olduktan sonra vücudunda ne kadar antikor olup olmadığını anlamak da mümkündür. Antikorların oluşumu kadar ne kadar olup olmadığı da önemlidir. Hastalarda oluşan antikorların miktarı yüksek olur ise daha iyi bir savunma anlamına gelir. Yine bazı hastalarda yetersiz antikor oluşumu görülür ise bu hastalarda çeşitli tedaviler gerekebilir.

Antikor Testinin Pozitif Olması Virüse Karşı Kesin Olarak Bağışıklık Sağlar mı?

Bu sorunun kesin bir cevabı bulunmamaktadır. Yani hastalarda antikor oluşumu her zaman hastalığa karşı bağışıklık kazanıldığı anlamına gelmez. Bazı durumlarda bu antikor miktarı yeterli değildir. Bu nedenle de hastanın aşı olarak kendini koruması gerekir. Yine bazı nedenlerden dolayı bu testlerin sonuçlarına göre hareket etmek her zaman doğru olmaz. Testin sonucu uzman doktor tarafından değerlendirilmelidir.

COVID-19 Antikor Testleri Neden Yaptırılmalı?

Bu testlerin birçok farklı kullanım alanı bulunur. Bu alanlar arasında hastaların uluslararası uçak seyahatlerinde kullanılması gelir. Yine ileri yaş hastaların test sonuçları ile işe dönüşlerinin planlanması yapılır. Bunun dışında bazı durumlarda süper bağışıklık geliştirmiş hastaların kan örneklerine ihtiyaç duyulur. Bu kan örneklerinin kullanımı sayesinde kanında yeterli seviyede antikor oluşumu meydana gelmemiş hastalara plazma transferi yapılarak kişinin hastalığa karşı daha dirençli hale getirilmesi temin edilmiş olur.

Antikor Testi Fiyatları 2024

Bu testlerin fiyatları sağlık merkezlerine göre değişiklik gösterir. Antijen testleri ücretsiz olmasına rağmen antikor ile ilgili bu testler çoğunlukla ücretli olup hastanelerde değişen fiyatlar mevcuttur. Çeşitli iş nedenleri ve seyahat nedenleri gibi amaçlar için tercih edilen antikor ile ilgili bu testlerin yaptırılması hususunda güvenilir sağlık merkezlerini tercih ederek de geçerli bir antikor testi yaptırabilirsiniz. Antikor testi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.